INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:

Mateřská škola Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí
sídlo: Albrechtice 131, Lanškroun 563 01, IČ: 70993513, DS: xw4aok,Telefon: 465 324 463, mail: msalbrechtice@ow.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ:

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová
sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341; DS: uaj2fqv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz , tel. 733 714 700, úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.