ZÁKLADNÍ INFORMACE

Mateřská škola v Albrechticích se nachází ve středu obce, nedaleko budovy Obecního úřadu.

Již od založení je naše MŠ školou jednotřídní, s příjemným rodinným prostředím. Budova mateřské školy má charakter přízemního rodinného domku, který je obklopen pěknou prostornou zahradou s okolní zelení, což dává dětem pocit sounáležitosti s přírodou a její ochranou. V neposlední řadě má velkou výhodu v dostatečné vzdálenosti od veřejné komunikace.

Prostory a vybavení školy odpovídají dnešním trendům předškolní výchovy. K dispozici je dětem pěkná herna, která je opticky rozdělena na dvě části, dále je zde samostatná ložnice, kuchyň s přiléhající jídelnou, prostorná umývárna s toaletami a šatna dětí. Všechny místnosti jsou vyzdobené a vybavené tak, aby se zde děti cítily spokojeně, uvolněně a s touhou naučit se a prožít něco nového. Průběžně jsou doplňovány o nové pomůcky a hračky, které děti po všech stránkách přirozeně rozvíjí.

S dětmi pracují dvě pedagogické pracovnice, z nichž jedna zároveň vykonává funkci ředitelky MŠ.