PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Pedagogické pracovnice

  • Štěrbová Miroslava - ředitelka MŠ
  • Burešová Šárka, DiS. - učitelka
  • Pelclová Denisa - asistantka

Provozní zaměstnanci - školní jídelna

  • Pelclová Denisa- vedoucí ŠJ
  • Hrabáčková Gabriela - kuchařka

Čistotu provozu zajišťuje

  • Hrabáčková Gabriela
  • Březinová Pavlína