PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Pedagogické pracovnice

  • Štěrbová Miroslava - ředitelka MŠ
  • Burešová Šárka DiS. - učitelka

Provozní zaměstnanci - školní jídelna

  • Chládková Šemberová Blanka - vedoucí ŠJ
  • Hrabáčková Gabriela - kuchařka

Čistotu provozu zajišťuje

  • Hrabáčková Gabriela
  • Brůnová Gabriela